Fastighetsautomation för effektiv styrning

Fastighetsautomation handlar om att använda teknologi för att effektivisera och styra olika system i en fastighet, såsom värme, ventilation, belysning och säkerhet. Genom att integrera sensorer, kontrollsystem och molnbaserad mjukvara kan fastighetsägare övervaka och optimera energianvändning, förbättra komforten för användarna och minska driftkostnaderna. Fastighetsautomation möjliggör även fjärrövervakning och fjärrstyrning, vilket ger ökad flexibilitet och möjligheter till proaktivt underhåll. Genom att anpassa systemen efter behoven kan fastighetsautomation bidra till en mer hållbar och bekväm miljö för alla som använder fastigheten.

Flerbostad-, lokal och industrifastigheter

Vi gör fastigheten intelligent genom installation av smarta automationssystem. I framtidens intelligenta fastigheter är samverkan mellan energieffektivisering, komfort och säkerhet ett krav. Vi tar oss an våra klimat- och tekniska utmaningar för framtiden.

Behovsanpassad belysningsstyrning i städer

Vi har specialiserat oss på belysningsstyrning.Det är ett unikt och ganska stort affärområde eftersom belysning finns både inomhus men även utomhus både vid din fastighet men det gäller också stadsmiljöer.

Vattenverk och reningsverk

I Sverige har vi förmånen att dricka det renaste vatten från de mest naturliga källor. Det är en komplex process bestående av rening, ledningar, pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer och vattentorn. Att övervaka fler moment digitalt, ger mer tid för underhåll och säkerhet. Automatisering gör att driften kan vara mer behovsstyrd. Kontinuerligt vattenflöde gör att analysverktygen fungerar bättre.

 

Avloppsvatten renas mekaniskt biologiskt och kemiskt innan det släpps ut i naturen. Vattnet renas med miljövänliga men tekniskt komplexa processer, som måste vara 100% tillförlitligt. Driftsäkerhet är den viktigaste faktorn i processen. Våra automationssystem hanterar start och stoppfunktioner, regulatorer, fjärrdiagnostik från anslutna datorer. Larmhantering skickas via sms. Information samlas in och presenteras via en Scada-lösning där det finns larmlista, förändring av mätvärden, historikkurvor & miljörapportering.

 

Vatten- och reningsverk

VESAM har levererat VA-automation till närmare 40 kommuner från Skåne i söder till Dalarna i norr

Maskinstyrning

Att kunna styra elmotorer på ett effektivt sätt är viktigt ur många perspektiv – driftsäkerhet , energi och ekonomiska är de stora faktorerna.
Styrning av elmoterer

Apparatskåp

Vi konstruerar och bygger apparatskåp för automationslösningar , med applikation för maskinstyrning Vi utför även ombyggnad och komplettering