Inneklimat med grön teknologi

Valet av energikälla för fastigheters inneklimat belastar miljön i olika omfattningar. Vi kan således påverka miljön vid valet av energikälla och teknik för en fastighet. Värme och kyla kan utvinnas från jordens naturliga resurser som sol, vatten, jord och berg och kombineras gärna med förnybar el. Blickar vi framåt i framtidens intelligenta fastigheter väljer vi grön teknologi där maximal effektivitet har högsta prioritet. Nedanstående åtgärder har stor påverkan på energiförbrukningen.

Rätt val av energikälla kan göra mycket för miljön

Vi kan göra stor miljöpåverkan i våra val av energikällor och teknik till fastigheter. Värme och kyla kan utvinnas från jordens naturliga resurser som sol, vatten, jord och berg och kombineras gärna med förnybar el.I framtidens intelligenta fastigheter väljer vi grön teknologi.Maximal effektivitet har högsta prioritet.Följande åtgärder har stor påverkan på energiförbrukningen.
var-syn-pa-hallbarhet

Värmepumpar med komfortkyla

Värmepumpen utvecklades från luftkonditioneringen och fungerar på samma sätt och den producerar både värme och kyla. En värmepump kan hämta värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet eller luften och transporterar värme eller kyla via luft, vatten eller vätskeburna system. Är systemet vatten eller vätskeburet produceras även varmvatten.

 

Vi arbetar med branschledande fabrikat.

Vi kan påverka miljön vid valet av energikälla och teknik för en fastighet

Luftbehandlingssystem med värme och komfortkyla

Ett luftbehandlingssystem ska ge en behaglig känsla av frisk och fräsch luft med lagom temperatur. Fläktar i kombination med spjäll säkrar en jämn luftcirkulation. 

Ju mer luftcirkulation som krävs i en lokal, desto svårare och dyrare blir det att värma upp den vintertid. Dock kan man återvinna värme från den förbrukade luften och då krävs minimalt med energi för att värma upp den friska tilluften. Då sparas både miljö och pengar. 
Verkningsgrad anger hur stor del av luften som är nyttiggjord och hur mycket som är tillförd. Med dagens moderna system når vi upp till 95% med aggregat från Smartpac.

 


samma system produceras även kyla som kan distribueras helt utan kompressorer eller köldmedium vilket blir en perfekt baskyla på sommaren.

komfort-vesam

Energilagring

En av framtidens utmaningar är att lagra värme och kyla eftersom det inte alltid är så att behovet och tillgången sammanfaller i tid. Vår leverantör har utvecklat en lösning. Det går att lagra energi i PCM material, som är upp till 15 gånger effektivare än att lagra energi i vatten. 

 

Läs mer hos vår leverantör av grön teknologi – Smart Pac

alternative-alternative-energy-clean-159397